hometkdregelsinschriijvinglocatiecontactleden

 

Wat is Taekwondo?

 

Taekwondo zoals dat nu beoefend wordt, is een moderne vechtsport, waarbij het accent van de technieken ligt op voeten en benen. Letterlijk betekent Taekwondo: “Manier van voet en vuist”. Het is een sport voor iedereen, man of vrouw, jong of oud, recreatie-, wedstrijd-, of topsporter. De taekwondo-sport leent zich uitstekend voor zowel recreatieve beoefening als voor wedstrijdsport. De sport is daarbij uitermate geschikt om de lichamelijke conditie te verbeteren en oud en jong beleven veel plezier aan de trainingen. In de huidige vorm bestaat Taekwondo pas sinds de 50–er jaren, maar de oorsprong gaat zeer ver terug in de aziatische geschiedenis. Taekwondo komt uit Korea, een land met een rijke historie, dat in vroeger tijden afwisselend onder invloed heeft gestaan van China en Japan. 
Taekwondo is een afspiegeling van die geschiedenis: het bevat de voor Koreaanse gevecht- sporten zo bekende, sterk ontwikkelde been- en voettechieken en is daarnaast beïnvloed door het Chinese Kung Fu en het Japanse Karate.
De eerste sporen van een taekwondo-achtige gevechtskunst dateren van ca. 40 voor Christus. Die gevechtskunst, “Tae-kyon” genaamd, was een spel, waarbij twee tegenover elkaar staande personen probeerden elkaar onderuit te trappen. Hoge trappen waren toegestaan en mochten met de handen verdedigd worden. 
In de loop der eeuwen ontwikkelde die gevechtskunst zich tot een unieke vechtsport. Taekwondo, in 1955 in zijn huidige vorm gereglementeerd, is een sport, die voornamelijk is gebaseerd op de het aloude Koreaanse Subak en Tae-kon en het Japanse karate. Vooral de invloed van het Tae-kyon heeft gezorgd voor het grote arsenaal aan been- en voettechnieken dat Taekwondo onderscheidt van vele andere Aziatische gevechtssporten.
Taekwondo heeft zich vooral in de achterliggende 25 jaar spectaculair ontwikkeld. In Nederland zijn inmiddels ca. 11.000 enthousiaste beoefenaars. Mannen en vrouwen, jong en oud. In jaar 2000 krijgt Taekwondo de Olympische status. Hiermee bereikt de sport, die een rijke historie kent, een belangrijke mijlpaal.


Wat doe je bij Taekwondo?

 

Taekwondo is een sport, waarbij veel wordt getraind op het technisch correct uitvoeren van diverse stoot- en traptechnieken. Belangrijke training daarbij is bijvoorbeeld het evenwichts-gevoel…door de vele traptechnieken in deze sport, sta je nogal op één been. Als allerlei technieken zijn aangeleerd, zoals standen, hand- en voettechnieken, wordt in een latere fase souplesse, snelheid en kracht toegevoegd. De lichamelijke conditie zal daarmee gelijke tred moeten houden: Taekwondo is een inspannende ontspanning! De lichamelijke conditie is dus van groot belang, maar even belangrijk is de mentale training. 
Zelfbeheersing, discipline en hoffelijkheid maken het verschil tussen sportman/vrouw of vechtersbaas/bazin! 


De belangrijkste onderdelen van taekwondo zijn

 

Stijlfiguren: een soort schijngevecht tegen een denkbeeldige tegenstander, waarbij in een vast patroon aanvals- en verdedigingstechnieken worden uitgevoerd.
Stapssparring: een partneroefening, waarbij de een aanvalt en de ander verdedigt. 
Zelfverdediging: het zich verdedigen tegen o.a. stok- mesaanvallen, tegen alle vormen van vastpakken, verwurgen en klemmen. 
Breektechniek: het met een bepaalde techniek breken van voorwerpen. Dit spectaculaire onderdeel is geen doel op zich, maar een test of de techniek goed beheerst wordt. 
Sparring: een vrij gevecht tussen twee partners, waarbij het geenszins gaat om een knock-out, maar om het aantal punten, dat binnen een bepaalde tijd gescoord kan worden. 
De eerste vier onderdelen worden vaak gerangschikt onder het begrip ‘traditioneel taekwondo’. Het vijfde onderdeel, sparring, is het wedstrijd-taekwondo

 

Meer informatie?


U kunt altijd vrijblijvend langskomen voor informatie. Wilt u graag een keer meetrainen, dan kan dat ook zonder kosten. Neem dan wel een trainingspak of een t-shirt met sportbroek mee.

 

© Copyright 2015 Taekwondo Breda